ogulin

Uvod u javnu nabavu – arhiva2

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” br. 120/16) a radi sprječavanja sukoba interesa javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Grad Ogulin kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika te s njima povezane osobe – u sukobu interesa.

Objave u Narodnim novinama o postupcima javne nabave Grada Ogulina možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na “Tražilica objava ” i u rubrici Objavljeni dokumenti u polje pod Naručitelj upišite: Grad Ogulin, kako biste dobili popis svih objavljenih postupaka javne nabave.

Podaci o naručitelju: GRAD OGULIN, B. Frankopana 11, 47300 Ogulin

MB: 2597616; OIB: 58264108511

Služba za kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje

Telefon: 047/522-612

e-pošta: grad-ogulin@ogulin.hr

24.05.2018. Pravilnik o dopuni pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave
25.04.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2018
25.04.2018. Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave
28.03.2018. I Izmjene i dopune Plana nabave za 2018 godinu
23.01.2018. Plan_nabave_za_2018_godinu
06.11.2017. I izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
19.10.2017. Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave i njihovog izvršenja
29.08.2017. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
03.01.2017. Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave
30.12.2016. Plan nabave za 2017. godinu
29.11.2016. II izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
22.09.2016. Podaci o postupcima javne nabave Grada Ogulina-3
20.09.2016. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
24.07.2016. Podaci o postupcima javne nabave Grada Ogulina-2
02.06.2016. I izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
24.03.2016. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
22.03.2016.Podaci o postupcima javne nabave Grada Ogulina
04.01.2016. Plan nabave za 2016. godinu
04.01.2016. Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave
21.12.2015. II Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
24.09.2015. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2/2015
09.06.2015. Podaci o postupcima javne nabave Grada Ogulina – II (1)
03.06.2015. I. izmjene i dopune Plana nabave
24.03.2015. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
17.03.2015. Podaci o postupcima javne nabave Grada Ogulina
05.01.2015. Plan nabave za 2015. godinu
03.12.2014. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014
24.09.2014. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
14.03.2014. Pravilnik_o_bagatelnoj_nabavi
21.01.2014. Plan nabave za 2014. godinu