ogulin

Vodovod i kanalizacija

Vodovod i kanalizacija d.o.o. uspostavlja cjeloviti, objedinjeni i učinkoviti sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Ogulina. Ova tvrtka u vlasništvu Grada Ogulina kontinuirano osigurava svim sadašnjim i novim korisnicima vodu za ljudsku potrošnju u javnoj vodoopskrbi, visoke kvalitete uz opravdanu cijenu. Poticanjem lokalne zajednice na našem području, uz suradnju s hrvatskim i europskim institucijama, tvrtka stalno unapređuje vodoopskrbu, zaštitu voda i okoliša, a time i zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, izgradnjom i održavanjem suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Za više informacija posjetite www.vodovod-ogulin.hr