ogulin

Komunalno redarstvo

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)

Odluka o komunalnom redu (GKŽ 11/20)

Odluka o nerazvrstanim cestama (GKŽ 36/15 i 22/19)

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Ogulina (GKŽ 22/19)

Odluka o određivanju mjesta (lokacije) za prodaju robe izvan prodavaonice na području Grada Ogulina (GKŽ 41/2008, 24/2009, 48/2010 i 08/2012)

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina (GKŽ 23/12 i 12/13)

Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13 i 115/18)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,31/20 i 74/22)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju(NN 88/17, 125/19, 90/20, 1/21 i 45/21)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21)

– Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području grada Ogulina (GKŽ 37/23)

– Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)

– Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)

– Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)