ogulin

Kapelica sv. Bernardina

Na istočnoj strani Frankopanskog Starog grada Ogulina smještena je pored palasa i ulaznog kompleksa manja kapela posvećena sv. Bernardinu koja je imala funkciju župne crkve do kraja 18. stoljeća. Kapela je imala je pravokutni brod s dodanim izduženim svetištem poligonalnoga završetka. Brod je srušen u prvoj polovici 19. stoljeća u raščišćavanju ostataka Starog grada kako bi se načinilo mjesto za novu prometnicu uz rub Đulinog ponora. Kapela ima oblik kule jer je bila građena i u obrambene svrhe.
Od nekadašnje župne crkve sv. Bernardina do danas je „preživjelo“ samo istaknuto poligonalno svetište.. Ne znamo kada je crkva desakrirana. Moguće je da je bila u funkciji sakralnog prostora i nakon gradnje nove župne crkve, kao zatvorska kapela.

Na pročeljima svetišta se vrlo jasno vidi srednjovjekovni (gotički) karakter građevine i to je jedina zidana struktura tako jasnog graditeljskog karaktera.
Kapela sv. Bernardina nedavno je obnovljena i u njoj se nalazi izložena nadgrobna ploča Stjepana II. Frankopana Modruškog, oca Bernardina Frankopana.