ogulin

Mjesni odbori

Odluka o izboru članova vijeća MO na području Grada Ogulina

Odluka o mjesnoj samoupravi

MJESNI ODBOR DESMERICE
Predsjednik vijeća: Zlatko Francetić
Vijeće: Boris Bertović, Ivica Francetić, Darijo Luketić i Antonio Božičević

MJESNI ODBOR DONJE DUBRAVE
Predsjednica vijeća: Stanko Zatezalo
Vijeće: Mića Zatezalo, Slavica Janjanin, Miodrag Jaković i Dubravka Jaković

MJESNI ODBOR DREŽNICA
Predsjednik vijeća: Đorđe Tomić
Vijeće: Milan Maravić, Biljana Radulović, Josip Maravić, Dušan Radojčić, Zdravko Gostović i Nikola Kosanović

MJESNI ODBOR GORNJE DUBRAVE
Predsjednik vijeća: Đuro Zatezalo
Vijeće: Mićo Zatezalo, Siniša Perić, Duško Munjas i Ljubiša Ljubojević

MJESNI ODBOR HRELJIN OGULINSKI
Predsjednik vijeća: Magdalena Brozović
Vijeće: Ivan Brozović, Ivica Puškarić, Stjepan Brozović, Milan Stjepanović, Marko Brozović i Stjepan Brozović

MJESNI ODBOR JASENAK
Predsjednik vijeća: Rajko Kosanović
Vijeće: Nenad Vukadinović, Simo Kosanović, Simo Gerovo i Goran Kosanović

MJESNI ODBOR OGULIN
Predsjednik vijeća: Toni Pavlić
Vijeće : Maja Brozović, Ljiljana Gračanin, Tihomir Tonković, Ljiljana Šušnjar, Karmela Matić, Domagoj Magdić, Filip Cindrić i Nataša Todorović

MJESNI ODBOR OTOK OŠTARIJSKI
Predsjednik vijeća: Zlatko Mrvoš
Vijeće: Nenad Sekulić, Boris Salopek, Zoran Tatalović i Ljerka Manojlović

MJESNI ODBOR LOMOST
Predsjednik vijeća: Krešimir Magdić
Vijeće: Matija Palalić, Kruno Turković, Marijan Brajdić, Ivan Salopek, Slavko Vuković, Natalija Puškarić, Tomislav Ceranić i Đurđica Cipek

MJESNI ODBOR PONIKVE
Predsjednica vijeća: Mirjana Vignjević
Vijeće: Simo Divić, Ankica Vignjević, Duško Kličković i Miloš Ivković

MJESNI ODBOR POTOK MUSULINSKI
Predsjednica vijeća: Jelena Ivošević
Vijeće: Petra Brozović, Nikolina Ivošević i Ljiljana Musulin

MJESNI ODBOR PRAPUĆE-ZAGRAD
Predsjednik vijeća: Tomislav Srdarev
E-mail : mo.prapuce-zagrad@ogulin.hr
Vijeće: Branimir Špehar, Davor Mlinac, Ines Galetić Žagar, Tihomir Stipetić, Ivona Vuković, Ivan Mihalić, Petar Brozović i Matija Galetić

MJESNI ODBOR PROCE
Predsjednik vijeća: Miodrag Matijašić
E-mail: mo.proce@ogulin.hr
https://web.facebook.com/proceprocanima
http://mo-proce.simplesite.com
Vijeće: Hrvoje Domitrović, Larisa Ivošević, Anton Matjanec i Ivan Petrušić

MJESNI ODBOR RIBARIĆI
Predsjednik vijeća: Ivica Paušić
Vijeće: Zdravko Paušić, Alen Paušić, Davide Dujmić i Luka Dujmić

MJESNI ODBOR SALOPEK SELO
Predsjednik vijeća: Sani Francetić
Vijeće: Josip Vukelja, Filip Šehović, Nevenka Dujmić, Marijan Salopek, Miko Tonković i Tomislav Sabljak

MJESNI ODBOR SVETI JAKOV
Predsjednik vijeća: Anđelka Salopek
Vijeće: Sanjin Rodić, Silvija Vučić, Momir Jakšić i Ivica Lipošćak

MJESNI ODBOR SVETI PETAR-PUŠKARIĆI
Predsjednik vijeća: Dražemir Cindrić
Vijeće: Sanja Grdić, Marijan Brozović, Drago Verić, Željko Tonković, Jurica Pribanić i Silvija Bauer

MJESNI ODBOR TROŠMARIJA
Predsjednik vijeća: Zvonimir Lipošćak
Vijeće: Marijan Bartolović, Ivica Lipošćak, Zvonko Bartolović i Goran Rendulić

MJESNI ODBOR TURKOVIĆI
Predsjednik vijeća: Danijela Trifković
Vijeće: Milan Turković, Damir Šlat, Joso Turković i Nives Poljak Puškarić

MJESNI ODBOR ZAGORJE
Predsjednik vijeća: Ivica Vuković
Vijeće: Josip Puškarić, Zdravko Puškarić, Marinko Kolić, Mišel Padjen, Ivan Cetinjanin, Davor Puškarić, Josip Peraković i Dario Bertović

MJESNI ODBOR ŽEGAR-PODVRH
Predsjednik vijeća: Marinko Herman
Vijeće: Željko Mihalić, Ivica Porubić, Kristina Špigl Uhrl, Joso Jurašić, Bojan Prebežić, Franjo Grgurić, Hrvoje Jurašić i Igor Cindrić