ogulin

Sportska zajednica grada Ogulina

Sport u Ogulinu

Grad Ogulin svake godine utvrđuje Program javnih potreba u sportu za koje se osiguravaju sredstva iz gradskog proračuna, za financijsku potporu programa udruga u sportu namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenima Programom javnih potreba u sportu Grada Ogulina što rezultira godišnjom realizacijom velikog broja sportskih događanja. Grad time podupire aktivnosti, poslove i djelatnosti usmjerene poticanju i promicanju sporta, provođenju dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladih, djelovanju sportskih organizacija, treningu, organiziranju i provođenju sustava domaćih i međunarodnih, sportsko rekreacijskim aktivnostima, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građanstva, tjelesnom kulturom i sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećenoga zdravlja, održavanjem i izgradnjom objekta kao i stručnim radom u sportu te obrazovno-informacijskom djelatnošću u sportu od interesa za Grad Ogulin.

Krovna sportska organizacija je Športska zajednica Grada Ogulina koja koordinira i objedinjuje rad sportskih društava i klubova na području Grada.

Više o športskoj zajednici Grada Ogulina na www.szgo.hr