ogulin

Pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Grad Ogulin nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Ogulina koje se nalazi na adresi https://www.ogulin.hr

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://www.ogulin.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog mjesta to ne podržava
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • neke pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • sve datoteke nisu dostupne u strojno čitljivom obliku

Grad Ogulin radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 01.rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti

internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene  koju je proveo Grad Ogulin.

Grad Ogulin obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti te će redovito revidirati ovu Izjavu vezano za otklanjanje razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Grad Ogulin putem elektroničke pošte na adresu: grad-ogulin@ogulin.hr , telefonski ili pisanim putem na adresi: B. Frankopana 11, 47300 Ogulin.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi: pristupacnost@pristupinfo.hr.