ogulin

Briga o okolišu

Zakoni i propisi iz područja gospodarenja otpadom

Cjelokupan popis zakona i propisa iz područja gospodarenja otpadom može se pogledati ovdje

– Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/1373/1714/1998/19)
– Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
– Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
– Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 81/20)
– Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, rješenje USRH (“Narodne novine”, broj 14/20)
– Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za razdoblje 2018. – 2023. godine (GKŽ 34/18)
– Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Ogulina (GKŽ 13/22) – tekst Odluke
– Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Ogulina (GKŽ 13/22) – tekst Odluke
– Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Ogulina (GKŽ 22/19)

– Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za 2020. godinu (GKŽ 19/21)

– Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za 2021. godinu (GKŽ 16/22)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za 2022. godinu

Brošure Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o načinu postupanja s pojedinim vrstama otpada (u elektronskom obliku) možete pogledati ovdje

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 2023. GODINU

Prijava nelegalno odbačenog otpada

Reciklažno dvorište

Sortirnica otpada

Ostali propisi vezani uz zaštitu okoliša :

Zaštita od buke

– Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)
Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području grada Ogulina (GKŽ 37/23)