ogulin

Radio Ogulin

Radio Ogulin d.o.o.  –  Predmet poslovanja ovog trgovačkog društva koje je u većinskom vlasništvu Grada Ogulina su djelatnosti odnosno poslovi koji se odnose na izdavačku djelatnost, umnožavanje snimljenih zapisa, proizvodnju računala i druge opreme za obradu podataka, iznajmljivanje radijske, televizijske i komunikacijske profesionalne opreme, obradu podataka, promidžbu (reklama i propaganda), tajničke i prevoditeljske djelatnosti, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja te savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem i ostalo. Radio Ogulin svoj svakodnevni program emitira na frekvenciji 96,6 Mhz.

Za više informacija posjetite www.radio-ogulin.hr