ogulin

Proračun i financijski izvještaji

Proračun Grada Ogulina za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Proračunski vodič 2023.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA 2022

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu

Odluka_o_izvršavanju_Proračuna_Grada_Ogulina_za_2022._godinu

Obrazloženje

Proračun Grada Ogulina za 2022 godinu

I_Izmjene_i_dopune_Proračuna

Proračunski vodič 2022

II Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2021 godinu

1_Nacrt Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu

2_Nacrt projekcija Proračuna po godinama

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU

GFI_Razina22_Referentna_stranica+Potvrda_FINE
GFI_22_XII21

Bilješke_u_GFI

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU
GFI_Razina23_Potvrda_FINE
Konsolidirani_2021

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU   

PRORAČUNSKI VODIČ ZA 2021. GODINU

PRORAČUN GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU
1 Potvrda FINE.pdf
2 Potvrda FINE – ISPRAVAK.pdf
3 GFI 2020.xls
4 Bilješke – ovjerene.pdf

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2019. GODINU

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2020 godinu

Proračun Grada Ogulina za 2020 godinu i projekcije za 2021 i 2022 godinu

Potvrda o preuzetim financijskom izvještaju za 2019
Referentna stranica
Financijski izvještaji za 2019_2019(.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje