ogulin

Proračun i financijski izvještaji

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OGULINA U 2024. GODINI

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2024. godinu OPĆI I POSEBNI DIO

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2024. godinu OBRAZLOŽENJE

Datum objave : 11.06.2024.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2023. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu – OPĆI I POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu – OBRAZLOŽENJE I POSEBNI IZVJEŠTAJI

Datum objave : 16.05.2024.

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA OGULINA ZA 2023. GODINU

Obrasci konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2023

Bilješke

Referentna stranica

Datum objave : 26.02.2024.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA OGULINA ZA 2023. GODINU

Obrasci godišnjih financijskih izvještaja za 2023

Bilješke

Referentna stranica

Datum objave : 26.02.2024.

Proračun Grada Ogulina za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Ogulina za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2024. godinu

Proračunski vodič 2024

Datum objave : 19.12.2023.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu

Datum objave : 19.12.2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu

Datum objave : 19.12.2023.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu

Datum objave : 11.09.2023.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2022. GODINU

Datum objave : 05.06.2023.

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA OGULINA ZA 2022. GODINU

Datum objave : 27.02.2023.

Referentna stranica

Obrasci

Bilješke

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA OGULINA ZA 2022. GODINU

Datum objave : 23.02.2023.

Referentna stranica

Obrasci financijskih izvještaja

Bilješke

PRORAČUN GRADA OGULINA ZA 2023. GODINU

Proračun Grada Ogulina za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu

Proračunski vodič 2023.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OGULINA U 2022. GODINI

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu

I_Izmjene_i_dopune_Proračuna

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2022. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA 2022

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu

Odluka_o_izvršavanju_Proračuna_Grada_Ogulina_za_2022._godinu

Obrazloženje

Proračun Grada Ogulina za 2022 godinu

Proračunski vodič 2022

II Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2021 godinu

1_Nacrt Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu

2_Nacrt projekcija Proračuna po godinama

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU

Datum objave : 15.02.2022.

GFI_Razina22_Referentna_stranica+Potvrda_FINE
GFI_22_XII21

Bilješke_u_GFI

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU

Datum objave : 28.02.2022.

GFI_Razina23_Potvrda_FINE
Konsolidirani_2021

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU   

PRORAČUNSKI VODIČ ZA 2021. GODINU

PRORAČUN GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU
1 Potvrda FINE.pdf
2 Potvrda FINE – ISPRAVAK.pdf
3 GFI 2020.xls
4 Bilješke – ovjerene.pdf

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2019. GODINU

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2020 godinu

Proračun Grada Ogulina za 2020 godinu i projekcije za 2021 i 2022 godinu

Potvrda o preuzetim financijskom izvještaju za 2019
Referentna stranica
Financijski izvještaji za 2019_2019(.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje