ogulin

Zamjenici Gradonačelnika


Daniel Vukelja, ing.struč.spec.oec.

Zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja rođen je 7. listopada 1972. u Eschweileru, Njemačka. Srednju elektrotehničku školu završio je u Ogulinu. Na Sveučilištu u Rijeci upisao je višu građevinsku školu i stekao zvanje inženjera građevine. Nakon toga je na Veleučilištu u Karlovcu upisao studij poslovnog upravljanja na kojem stječe naziv stručni specijalist poslovnog upravljanja.

Prvo zaposlenje mu je u poduzeću Ogulinmont. Nakon njega se zapošljava u IGM Tounj iz kojeg prelazi u američku tvrtku Bechtel na projekt izgradnje autoceste A1. Po okončanju projekta zapošljava se kod bivšeg investitora, Hrvatskih autocesta. Sudjelovao je na brojnim velikim građevinskim projektima, u svim fazama projektnog ciklusa. Sudjelovao je u nekoliko reorganizacija tvrtki u kojima je radio.

Uz materinji hrvatski jezik izvrsno vlada engleskim i pasivno njemačkim jezikom. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata. Oženjen je, otac jednog djeteta.

Ured: Ulica B.Frankopana 11, 47300 Ogulin
Telefon: + 385 47 522 612
E-mail: zamjenik.gradonacelnika@ogulin.hr

 

 

Siniša Ljubojević, struč. spec. ing. el.

Zamjenik gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Siniša Ljubojević rođen je 5. listopada 1979. u Ogulinu. Osnovnu i  srednju elektrotehničku školu završio je u Ogulinu. Na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu upisao je i završio stručni diplomski studij elektrotehnike i stekao zvanje stručnog specijaliste inženjera elektrotehnike.

Nakon studija zapošljava se u HEP ODS d.o.o. Elektra Karlovac.
2009.-2013.g. postaje zamjenik gradonačelnika Grada Ogulina izabran ispred pripadnika srpske nacionalne manjine. Tu je funkciju obnašao volonterski sve četiri godine.
2013.-2017.g. izabran je i profesionalno obnaša dužnost zamjenika župana ispred srpske nacionalne manjine.
2017.g. vraća se u Elektru Karlovac, TJ Ogulin na radno mjesto inženjera.

Živi sa nevjenčanom suprugom, otac je dva djeteta.

Ured: Ulica B.Frankopana 11, 47300 Ogulin
Telefon: + 385 47 659 030
E-mail: sinisa.ljubojevic@ogulin.hr