ogulin

Povijest

Odgoj i obrazovanje u predškolskoj ustanovi i osnovnim i srednjim školama u Gradu Ogulinu ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece i mladih te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama društva. Težište odgojno-obrazovne djelatnosti tijekom predškolskoga, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja usmjereno je na poticanje cjelovita i zdrava rasta i razvoja djeteta te razvoja svih područja djetetove osobnosti: tjelesnoga, emocionalnoga, socijalnoga, intelektualnoga, moralnoga i duhovnoga, primjereno razvojnim mogućnostima djece i mladih. Grad Ogulin na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina svake godine objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina.
U 2017. i 2018. godini Grad Ogulin osigurao je financijska sredstva za kupnju udžbenika za učenike I. i II. razreda osnovnih škola na području Grada.

Grad Ogulin isto tako ima dugu povijest i tradiciju obrazovanja i edukacije na svim područjima.

Razvitak školstva u Ogulinu
Prema izvješću generalnog nadzornika baruna Becka iz 1766. (dukument se nalazi u Prvoj osnovnoj školi Ogulin) u Ogulinu je postojala škola s nastavom na njemačkom jeziku za časničku djecu.

1802. godine u Ogulinu je osnovana škola za djevojčice s 20 učenica i one su poučavane u čitanju, pisanju i računanju te šivanju i pletenju.

Od 1823. u Ogulinu djeluje Matematička škola za vojnu izobrazbu, i iz nje je 1858. osnovana Pukovnijska škola, koja je djelovala do 1871. godine.


Viša pučka škola, kasnije Gimnazija

1826. godine vlasti Vojne krajine donose zakon o obveznom pohađanju škole za svu djecu, te naređuju izgradnju školskih objekata o narodnom trošku.

1830. prvi puta u Ogulinu osnovane su obvezne “narodne škole”, u koje se naredbom iz 1829. upućuju muška i ženska djeca.

1836. na području ogulinske pukovnije bilo je 38 učionica. Školska godina je trajala od 1. listopada do 15. kolovoza.

Programe rada škola donosile su vojne vlasti. 1856. godine, trogodišnje škole postaju četverogodišnje, a dvogodišnje trivijalke postaju trogodišnje.

Otvaranjem 1871. godine, Više pučke škole s osam razreda, Ogulin postaje školsko središte za širu okolicu.

Zanatstvo se počinje brže razvijati od 1885., otvaranjem Drvorezbarske škole koja je preteča današnjoj Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin i 1887. otvaranjem Urarske škole.

Ženska stručna škola u Ogulinu je osnovana naredbom Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 22. svibnja 1893. kao stručni tečaj za ženski ručni rad i kućanstvo pri nižoj pučkoj djevojačkoj školi.


Djevojačka pučka škola

Otvaranje šegrtske škole u Ogulinu dozvolila je Kraljevska hrvatsko-slavonska-dalmatinska zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu svojom naredbom od 4. kolovoza 1910.
Odlukom hrvatskog bana Matka Laginje od 5. rujna 1919. ukinut je 5., 6. i 7. razred Više pučke škole i osnovana je Realna gimnazija s 1. 2. i 3. razredom, a mjesec dana kasnije i 4. razredom.


Maturanti Gimnazije 1954. godine

 


Maturanti Realne gimnazije Ogulin iz 1954. god., 50 godina kasnije

1960. osniva se Srednja ekonomska škola.
1976. godine ogulinske srednje škole Gimnazija “Đuro Kosanović”, Školski centar “Franjo Pavičić” i Školski centar za ekonomsko obrazovanje i robni promet “Ljubica Gerovac” Ogulin udružuju se u Srednjoškolski centar Ogulin.

Od 1. listopada 1996. djeluju dvije srednje škole: Gimnazija Ogulin i Obrtnička i tehnička škola Ogulin, koje su nastale podjelom dotadašnje Srednje škole Ogulin.