Udruge građana

ogulin

Udruge građana

Popis udruga koje su registrirane na području Grada Ogulina (na dan 20. ožujka 2021. godine ukupno 171 udruga aktivna ili u prestanku), kao i njihove podatke, možete pronaći u Registru udruga Republike Hrvatske Ministarstva pravosuđa i uprave na sljedećem linku:

https://registri.uprava.hr/#!udruge