ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo

Poslovanje Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. usmjereno je na pružanje stambeno komunalnih usluga korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja novih trendova kvalitete na području djelatnosti. Ova tvrtka u vlasništvu Grada Ogulina upravlja stambenim zgradama, skuplja i odvozi te odlaže komunalni otpad, održava parkove i zelene površine, održava i upravlja grobljima, upravlja tržnicom i parkirališnom službom.

Za više informacija posjetite www.skg-ogulin.hr