ogulin

Prva osnovna škola

Prva osnovna škola

Prva osnovna škola najstarija je škola u ogulinskom kraju. Nekadašnja pučka škola koja se sastojala od četiri razreda 1. listopada 1871. godine pretvorena je u građansku i dobila peti razred. Slijedom navedenih godina istog datuma otvara se 6., 7., i 8. razred. Škola je nasljedila svu arhivu stare škole, sva njena prava i obveze. 9. travnja 1962. škola je dobila naziv Osnovna škola ”Rade Janjanin” Ogulin. U školskoj godini 1977./1978. došlo je do reorganizacije mreže osnovnih škola. Tako je školi ”Rade Janjanin” pripojena Osnovna škola ”Boro Sušanj” Zagorje i njena Područna škola Desmerice koje su do tada bile samostalne. 29. svibnja 1991. godine škola je preimenovana u Prvu osnovnu školu Ogulin. Grad Ogulin sufinancira program produljenog boravka u Školi a kao jednu od mjera za razvoj.

Više o školi pogledajte na os-prva-ogulin.skole.hr