ogulin

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Zakoni, propisi i ostale informacije iz područja komunalnog gospodarstva

Popis zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva može se pogledati na poveznici
Zakon o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH, 32/20)
Odluka o komunalnim djelatnostima na podrucju Grada Ogulina_GKZ_30-2022
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 30/22)

PARKIRANJE
Pružatelj usluge parkiranja na uređenim i obilježenim javnim parkiralištima na području Grada Ogulina je
STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. iz Ogulina, Ivana Gorana Kovačića 8
Pravilnik o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada
Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ broj 52/09, 13/12, 24/12, 27/17, 12/18 i 44/19)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 13/22)
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Ogulina

TRŽNICE NA MALO
Pružatelj usluge tržnica na malo na području Grada Ogulina je STAMBENO KOMUNALNO
GOSPODARSTVO d.o.o. iz Ogulina, Ivana Gorana Kovačića 8
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo na području Grada Ogulina
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 13/22)
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo na području Grada Ogulina
Prethodna suglasnost na Cjenik javne usluge tržnice na malo
Cjenik javne usluge tržnice na malo

GROBLJA

Pružatelj usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Ogulina je STAMBENO
KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. iz Ogulina, Ivana Gorana Kovačića 8
Zakon o grobljima
(„Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17 – Odluka Ustavnog suda RH)
Odluka o načinu i uvjetima održavanja i upravljanja grobljima
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/98) – NEVAŽEĆE
Odluka o grobljima na području Grada Ogulina i obavljanju komunalnih djelatnosti održavanja groblja i ukopa pokojnika
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 56/22)
Prethodna suglasnost na Cjenik komunalnih usluga ukopa i pogrebničke djelatnosti
Cjenik komunalnih usluga ukopa i pogrebničke djelatnosti

DIMNJAČARSKE USLUGE
Dimnjačarske poslove na području Grada Ogulina na temelju ugovora o koncesiji obavlja
NEGRO, dimnjačarski obrt, vl. IVAN MUŽEVIĆ
Kontakt podaci:
Adresa: VRBOVSKO, IVANA GORANA KOVAČIĆA 82
Telefon: 051/875-326; 099/2510-979
e-pošta: obrt.negro@gmail.com
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 23/12 i 12/13)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 13/22)
Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 30/22)
Opći uvjeti obavljanja dimnjačarskih poslova
(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 30/22)
Cjenik dimnjačarskih usluga