ogulin

Gospodarstvo

Na području Grada Ogulina u 2022. godini posluje 516 poslovnih subjekata. Među 516 subjekata njih 211 je iz grupacije pravnih osoba, a 305 posluju kao obrti ili slobodna zanimanja. Poduzetnici grada Ogulina posluju u 17 djelatnosti, od kojih je najviše u djelatnosti trgovina na veliko i malo, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu. Kako bi Grad Ogulin potaknuo razvoj malog gospodarstva, stvorio povoljno poduzetničko okruženje u smislu pružanja podrške poduzetničkim inicijativama i projektima rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva, donosi svake godine Program potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina. Programom je obuhvaćeno 7 potpora:
1. Potpore kamata na poduzetničke kredite
2. Potpore za projekte poduzetništva žena
3. Potpore za projekte mladih poduzetnika
4. Potpore za projekte poduzetnika početnika
5. Potpore za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja
6. Potpore sudjelovanja na sajmovima i prezentacije projekata
7. Potpore obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2024. godini

PROGRAM POTPORA U MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU GRADA OGULINA U 2024. GODINI

 Zahtjevi za potpore podnosit će se isključivo elektronički,  putem sustava SOM natječaji.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Poljoprivreda i prerada hrane ima veliko značenje u gospodarstvu Grada Ogulina, kako zbog korištenja poljoprivrednih površina tako i po broju uposlenih. Na području Grada Ogulina u 2022. godini djelovalo je 763 poljoprivredna gospodarstva, tri više nego godinu ranije. Od tog broja najviše je bilo OPG-ova 466, zatim SOPG-ova 285, trgovačkih društava 6, obrta 5, te 1 zadruga. Grad Ogulin svake godine donosi Program potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina. Programom je obuhvaćeno 5 potpora:
1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima
2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
3. Početne potpore za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava
4. Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda
5. Potpora za marketinške aktivnosti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2024. godini, sukladno Programu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Ogulina za 2024. godinu

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA OGULINA 2024

Zahtjevi za potpore podnosit će se isključivo elektronički,  putem sustava SOM natječaji.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

S obzirom na prirodne ljepote ogulinskoga kraja razvija se ugostiteljstvo s turizmom koje ima veliko značenje u gospodarstvu grada. Izgradnjom autoceste kraj Ogulina povećane su mogućnosti za brži i ugodniji dolazak turista na područje Ogulina. Hoteli, građani iznajmljivači, smještaj koji se ne kategorizira i kamp na raspolaganju su posjetiteljima.

PODUZETNIČKE ZONE OGULIN
Grad Ogulin ima dvije poduzetničke zone, staru, u centru grada, u kojoj su poslovali bivši DIP-ovi, a sada je u potpunosti popunjena, i novu, na istočnom ulasku u grad, kod spojne ceste za autocestu Zagreb – Split, koja je također popunjena ali je u postupku prijenos dodatnih 40 ha državnog zemljišta kako bi se osigurao prostor za nove investitore.
Grad Ogulin prati događanja u gospodarstvu na području grada, te izrađuje „Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina“ kako bi potencijalni investitori mogli pronaći analizu trenutnog stanja gospodarstva i druge podatke koji bi im mogli biti od pomoći pri izradi njihovih investicijskih projekata.

Izvješće o poslovanju poduzetnika 2022