ogulin

Gospodarstvo

Na području Grada Ogulina u 2020. godini poslovala su 497 poslovna subjekta, 203 iz grupacije pravnih osoba i 294 kao obrti ili slobodna zanimanja.
Poduzetnici grada Ogulina posluju u 18 djelatnosti, od kojih je najviše u oblasti trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala te prerađivačkoj industriji.
U Gradu Ogulinu posluje 170 mikro poduzeća sa 145 uposlenih, 30 malih poduzeća sa 633 uposlena, 2 srednja poduzeća sa 81 uposlenih i jedno veliko poduzeće sa 616 uposlena djelatnika.
Kako bi Grad Ogulin potaknuo razvoj malog gospodarstva, stvorio povoljno poduzetničko okruženje u smislu pružanja podrške poduzetničkim inicijativama i projektima rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva, donosi svake godine Program potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina. Programom je obuhvaćeno 8 potpora:
1. Potpore kamata na poduzetničke kredite
2. Potpore za projekte poduzetništva žena
3. Potpore za projekte mladih poduzetnika
4. Potpore za projekte poduzetnika početnika
5. Potpore za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja
6. Potpore troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
7. Potpore sudjelovanja na sajmovima i prezentacije projekata
8. Potpore obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2023. godini

PROGRAM POTPORA U MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU GRADA OGULINA U 2023. GODINI

 Zahtjevi za potpore podnosit će se isključivo elektronički,  putem sustava SOM natječaji.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Poljoprivreda i prerada hrane ima veliko značenje u gospodarstvu Grada Ogulina, kako zbog korištenja poljoprivrednih površina tako i po broju uposlenih u 6 poduzeća, 4 obrta, 1 zadruzi, 54 samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva i 686 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva.
Grad Ogulin svake godine donosi Program potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina. Programom je obuhvaćeno sedam potpora:
:
1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom
2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
3. Početne potpore za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava
4. Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda
5. Potpore za pokretanje poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima
6. Potpora za marketinške aktivnosti
7. Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2023. godini, sukladno Programu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Ogulina za 2023. godinu

PROGRAM_POTPORA__U_POLJOPRIVREDI_NA_PODRUJU_GRADA_OGULINA_2023

Zahtjevi za potpore podnosit će se isključivo elektronički,  putem sustava SOM natječaji.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

S obzirom na prirodne ljepote ogulinskoga kraja razvija se ugostiteljstvo s turizmom koje ima veliko značenje u gospodarstvu grada. Izgradnjom autoceste kraj Ogulina povećane su mogućnosti za brži i ugodniji dolazak turista na područje Ogulina. Hoteli, građani iznajmljivači, smještaj koji se ne kategorizira i kamp raspolažu sa 794 postelja, gdje je ostvareno 28.037 noćenja.

PODUZETNIČKE ZONE OGULIN
Grad Ogulin ima dvije poduzetničke zone, staru, u centru grada, u kojoj su poslovali bivši DIP-ovi, a sada je u potpunosti popunjena, i novu, na istočnom ulasku u grad, kod spojne ceste za autocestu Zagreb – Split, koja je također popunjena ali je u postupku prijenos dodatnih 40 ha državnog zemljišta kako bi se osigurao prostor za nove investitore.
Grad Ogulin prati događanja u gospodarstvu na području grada, te izrađuje „Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina“ kako bi potencijalni investitori mogli pronaći analizu trenutnog stanja gospodarstva i druge podatke koji bi im mogli biti od pomoći pri izradi njihovih investicijskih projekata.

Izvjesce o poslovanju poduzetnika 2020