ogulin

Kultura

Grad Ogulin svake godine utvrđuje Program javnih potreba u kulturi za koje se osiguravaju sredstva iz gradskog proračuna, a koji se odnosi na kulturne djelatnosti te akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Ogulin što rezultira godišnjom realizacijom više od 100 kulturnih i umjetničkih događanja i to kroz audiovizualnu, likovnu, scensko-glazbenu, književnu, knjižničnu, muzejsku djelatnost kao i ostale socio – kulturne aktivnosti.

Programom javnih potreba u kulturi Grad Ogulin podupire:
• redovnu djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač Grad,
• programe udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi od interesa za Grad,
• programe muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti,
• program glazbenih i scenskih djelatnosti,
• programe kulturnih manifestacija,
• program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih,
• program kulturnog turizma,
• program izdavanja knjiga i časopisa u kulturi,
• programe međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje od interesa za Grad,
• programe kulture nacionalnih manjina,
• programe sustavne zaštite i revitalizacije spomenika kulture i kulturne baštine,
• programe ulaganja, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture u
vlasništvu Grada.

Program javnih potreba u kulturi ostvaruju javne ustanove u kulturi, udruge, te ostali subjekti u kulturi koji svojom produkcijom u području kulture i umjetnosti zadovoljavaju javne potrebe u kulturi na području Grada Ogulina i šire.

U Gradu Ogulinu je rođeno nekoliko poznatih osoba iz raznih područja kulture i to: književnica Ivana Brlić Mažuranić, Mira Vučetić autorica poznatih knjiga o kulinarstvu, operna pjevačica Ema Puškec poznatija kao Ilma de Murska i Josip Magdić, kompozitor.

Na području grada Ogulina djeluje niz kulturnih udruga koje svojim radom doprinose kulturnom razvitku grada:

Popis udruga u kulturi