ogulin

Javna vatrogasna postrojba Ogulin

Postrojba je registrirana kao javna ustanova a djeluje na području grada Ogulina a po potrebi i na području susjednih Općina Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj. Područje djelovanja je vrlo veliko oko 1077 km². Teren je zapušten i jednim dijelom kontaminiran minsko eksplozivnim sredstvima, a to otežava gašenje požara otvorenog prostora i dovodi u veliku opasnost vatrogasce prilikom gašenja požara otvorenog prostora. Sjedište postrojbe nalazi se u samom centru grada Ogulina u ulici Bernandina Frankopana 18 u Vatrogasnom Domu DVD-a Ogulin.

Za više informacija posjetite www.jvp-ogulin.hr