ogulin

Opći podaci

PODACI O JAVNOM NARUČITELJU
GRAD OGULIN, B. Frankopana 11, 47300 Ogulin
MB: 2597616; OIB: 58264108511
Služba za kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje
Telefon: 047/522-612
e-pošta: grad-ogulin@ogulin.hr

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” br. 120/16) a radi sprječavanja sukoba interesa javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Grad Ogulin kao javni naručitelj temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” br. 120/16) objavljuje  da Grad Ogulin ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

„GRUMF“ d.o.o., Vrtački odvojak 10, 47300 Ogulin, OIB: 06422164457

POSTUPCI JAVNE NABAVE:
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u izborniku kliknite na “OBJAVE JN ” te na „Jednostavna tražilica“ u polje pod Naručitelj upišite: Grad Ogulin, kako biste dobili popis svih objavljenih postupaka javne nabave.

PLAN NABAVE
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u desnom izborniku kliknite na “Planovi nabave ” te u polje pod Naručitelj upišite: Grad Ogulin i odaberite godinu plana. Da biste dobili pregled objavljenog plana nabave kliknite na „kreiraj izvješće“.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u desnom izborniku kliknite na “Registri ugovora” te u polje pod Naručitelj upišite: Grad Ogulin i odaberite datum objave/ažuriranja/sklapanja ugovora. Da biste dobili pregled objavljenog registra ugovora kliknite na „kreiraj izvješće“.

Zakoni i propisi iz područja javne nabave

Cjelokupan popis zakona i propisa iz područja javne nabave može se pogledati na poveznici

  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
  • Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20)
  • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20)
  • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20)
  • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17)
  • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17)