ogulin

Opći podaci

PODACI O JAVNOM NARUČITELJU
GRAD OGULIN, B. Frankopana 11, 47300 Ogulin
MB: 2597616; OIB: 58264108511
Služba za kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje
Telefon: 047/522-612
e-pošta: grad-ogulin@ogulin.hr

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” br. 120/16) a radi sprječavanja sukoba interesa javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Grad Ogulin kao javni naručitelj temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” br. 120/16) objavljuje da Grad Ogulin ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

„GRUMF“ d.o.o., Vrtački odvojak 10, 47300 Ogulin, OIB: 06422164457

POSTUPCI JAVNE NABAVE I KONCESIJE

Svi postupci javne nabave i koncesija koji su započeti na „staroj“ platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ završavaju se na „staroj“ platformi. U izborniku kliknite na “OBJAVE JN” te na „Jednostavna tražilica“ u polje pod Naručitelj upišite: Grad Ogulin, kako biste dobili popis svih objavljenih postupaka javne nabave do 31. prosinca 2023. godine.

Svi novi postupci javne nabave i novi postupci koncesija od 01. siječnja 2024. godine pokreću se na „novoj“ platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.hr/

Za postupke javne nabave: U izborniku kliknite na “NABAVA” te na „Objave“ – Javna nabava. U filter upišite: Grad Ogulin, kako biste dobili popis svih objavljenih postupaka javne nabave.

Za postupke koncesije: U izborniku kliknite na “KONCESIJE” te na „Objave koncesije“ – Objava koncesija. U filter upišite: Grad Ogulin, kako biste dobili popis svih objavljenih postupaka koncesije.

PLAN NABAVE

Planovi nabave do 2024. godine objavljeni su na „staroj“ platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
U desnom izborniku kliknite na “Planovi nabave ” te u polje pod Naručitelj upišite: Grad Ogulin i odaberite godinu plana. Da biste dobili pregled objavljenog plana nabave kliknite na „kreiraj izvješće“.

Od 01. siječnja 2024. godine Naručitelji su dužni na „novoj“ platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.hr/ objavljivati svoje Planove nabava.
U izborniku kliknite na “NABAVA” te na „Planovi nabave“ – Planovi nabave. U filter upišite: Grad Ogulin, kako biste dobili popis svih objavljenih planova nabave.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Na „staroj“ platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ objavljeni su ugovori sklopljeni prije 01.01.2024. godine. U desnom izborniku kliknite na “Registri ugovora” te u polje pod Naručitelj upišite: Grad Ogulin i odaberite datum objave/ažuriranja/sklapanja ugovora. Da biste dobili pregled objavljenog registra ugovora kliknite na „kreiraj izvješće“.

Od 01. siječnja 2024. godine Naručitelji su dužni na „novoj“ platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.hr/ objavljivati ugovore/narudžbenice sklopljene nakon 01. siječnja 2024. godine.

U izborniku kliknite na “NABAVA” te na „Registar ugovora“ te odabirete mogućnost pretraživanja: Ugovori ili Okvirni sporazumi. Odabirom jedne od te dvije mogućnosti u filter upišite: Grad Ogulin, kako biste dobili pregled objavljenog registra ugovora.

Zakoni i propisi iz područja javne nabave

Cjelokupan popis zakona i propisa iz područja javne nabave može se pogledati na poveznici

• Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
• Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20)
• Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20)
• Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23)
• Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17, 19/23)
• Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/23)