Savjetovanja

ogulin

Savjetovanja

Savjetovanja u tijeku

6.9.2023. – Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina

31.07.2023. – Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruga civilnog društva

OBRAZAC IZVJEŠĆA

27.07.2023. – Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine

OBRAZAC IZVJEŠĆA

21.07.2023. – Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Ogulina

OBRAZAC IZVJEŠĆA

05.05.2023. – Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZMJENE I DOPUNE SREDNJOROČNOG PLANA davanja koncesija 2021-2023

OBRAZAC IZVJEŠĆA

05.05.2023. – Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Godišnji plan davanja koncesija u 2023

OBRAZAC IZVJEŠĆA

03.02.2023. – OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

NACRT Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog

otpada na području Grada Ogulina II 2023

OBRAZAC IZVJEŠĆA

26.01.2023. – OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju-Nacrt Odluke DV Bistrac Ogulin

Nacrt Odluke o nacinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Djecji vrtic Bistrac Ogulin

OBRAZAC IZVJEŠĆA

26.01.2023. – OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju-Provedbeni plan unapređenje zaštite od požara za 2023 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2023 za savjetovanje

OBRAZAC IZVJEŠĆA Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2023

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Grad Ogulin 2023

Plan savjetovanja sa javnošću za Grad Ogulin 2022

Plan savjetovanja s javnošću za Grad Ogulin 2021

PLAN savjetovanja s javnošću Grada Ogulina za 2020.godinu

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću

Završena savjetovanja

Često postavljana pitanja

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13, 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, jedinice lokalne samouprave na svojim internetskim stranicama objavljuju popis svih onih akata koje u tijeku godine dana namjeravaju donositi ili mijenjati. To je tzv. Plan normativnih aktivnosti.

Uz to, jedinice lokalne samouprave objavljuju i popis akata pred čije će donošenje ili izmjene provesti savjetovanje s javnosti. To je tzv. Plan savjetovanja s javnosti.

Na ovoj stranici možete pronaći i Plan normativnih aktivnosti Grada Ogulina i Plan savjetovanja s javnošću.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti e-mail: grad-ogulin@ogulin.hr

Ispunite formular

Podnositelj zahtjeva

Način pristupa informaciji

Neposredan pristup informaciji
Pisanim putem
Uvid u dokumente i izrada preslika
Dostavljanje preslika
Na drugi prikladan način (elektronskim putem i dr.)