ogulin

Turistička zajednica grada Ogulina

Turistička zajednica grada Ogulina je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravlja destinacijom za područje Grada Ogulina. Zadaće Zajednice su promoviranje turističke destinacije samostalno i putem udruženog oglašavanja, upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Grada Ogulina, sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma Grada Ogulina, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš, izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou Grada Ogulina, koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude i ostalo.

Za više informacija posjetite https://visitogulin.hr/