ogulin

Novosti

12

Sij

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine utvrdilo je tekst Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina.

Savjet mladih Grada Ogulina je savjetodavno tijelo Grada Ogulina, osnovano u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Članovi Savjeta mladih Grada Ogulina i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Savjet ima sedam članova i sedam zamjenika članova čiji je mandat vezan uz mandat člana Savjeta mladih.

Pravo isticanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina imaju:

– udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s

mladima i za mlade,

– učenička vijeća srednjih škola,

– studentski zborovi,

– pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i

– neformalne skupine mladih (neformalna skupina mladih mora sadržavati najmanje 30

mladih).

U Savjetu mladih Grada Ogulina mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Ogulina koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina zaprimaju se do petka 27. siječnja 2023. godine, a sve potrebne informacije i obrasci za sve naše zainteresirane mlade sugrađanke i sugrađanke objavljeni su na poveznicama:

https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2023/01/Javni-poziv-za-isticanje-kandidatura-za-izbor-clanova-i-zamjenika-clanova-Savjeta-mladih-Grada-Ogulina-A.pdf

https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2023/01/OBRAZAC-1-ZA-ISTICANJE-KANDIDATURE-ZA-CLANOVE-I-ZAMJENIKE-CLANOVA-SAVJETA-MLADIH-GRADA-OGULINA-A.doc

https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2023/01/OBRAZAC-2.-OCITOVANJE-O-PRIHVACANJU-KANDIDATURE-A.doc

https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2023/01/OBRAZAC-3-predlagatelj-NEFORMALNA-SKUPINA-A.doc

https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2023/01/OBRAZAC-4.-SUGLASNOST-ZA-MALODOBNE-KANDIDATE-A.doc

11

Sij