ogulin

Novosti

01

Srp

Zamjenici gradonačelnika

  • Članak napisao/la, administrator

Ivana Salopek Šumonja, mag.iur.
Ivana Salopek Šumonja
Zamjenica gradonačelnika Ivana Salopek Šumonja je rođena 22. svibnja 1978. godine u Ogulinu. Osnovnu školu pohađala je u Josipdolu. Gimnaziju u Ogulinu završila je 1997. godine. Studirala je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1997. – 2002.) na kojem je diplomirala 2002. godine i time stekla sveučilišno zvanje diplomiranog pravnika, a ovo zvanje je temeljem postojećih propisa prevedeno u magistar prava. 
 
Nakon odrađenog vježbeničkog staža u odvjetničkom uredu i položenog pravosudnog ispita upisala se u Imenik odvjetnika 2005. godine, od kada obavlja posao odvjetnice, trenutno u Zajedničkom odvjetničkom uredu Đurđa Lipošćak i Ivana Salopek Šumonja u Ogulinu. 
Udana je, majka jednog djeteta. Članica  je SDP-a Ogulin.
 
Ured: Ulica B.Frankopana 11, 47300 Ogulin
Telefon:
 + 385 47 522 612
Telefaks: + 385 47 522 821
E-mail: zamjenica.gradonacelnika@ogulin.hr

 

 

Daniel Vukelja, ing.struč.spec.oec.

Daniel Vukelja
Zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja rođen je 7. listopada 1972. u Eschweileru, Njemačka. Srednju elektrotehničku školu završio je u Ogulinu. Na Sveučilištu u Rijeci upisao je višu građevinsku školu i stekao zvanje inženjera građevine. Nakon toga je na Veleučilištu u Karlovcu upisao studij poslovnog upravljanja na kojem stječe naziv stručni specijalist poslovnog upravljanja. 
 
Prvo zaposlenje mu je u poduzeću Ogulinmont. Nakon njega se zapošljava u IGM Tounj iz kojeg prelazi u američku tvrtku Bechtel na projekt izgradnje autoceste A1. Po okončanju projekta zapošljava se kod bivšeg investitora, Hrvatskih autocesta. Sudjelovao je na brojnim velikim građevinskim projektima, u svim fazama projektnog ciklusa. Sudjelovao je u nekoliko reorganizacija tvrtki u kojima je radio. 
 
U mandatu 2013. – 2017 je bio član Gradskog vijeća Grada Ogulina, član Mandatne komisije i član Odbora za financije i gradski proračun. 
Uz materinji hrvatski jezik izvrsno vlada engleskim i pasivno njemačkim jezikom. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata. Oženjen je, otac jednog djeteta. 

 

Ured: Ulica B.Frankopana 11, 47300 Ogulin
Telefon:
+ 385 47 522 612
Telefaks: + 385 47 522 821
E-mail: zamjenik.gradonacelnika@ogulin.hr

 

Neven Ivošević, mag.ing.el. 

Neven Ivošević
Zamjenik gradonačelnika Neven Ivošević rođen je 31. siječnja 1981. godine u Ogulinu. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu je završio u Ogulinu. Nakon završene srednje škole diplomirao je 2006. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje magistar inženjer elektrotehnike. Radi u društvu Pružne građevine d.o.o., tvrtka u vlasništvu društva HŽ Infrastruktura d.o.o.. Član je i jedan je od osnivača Pododbora SKD Prosvjeta u Ogulinu. Bio je predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine grada Ogulina u mandatu 2011. – 2015., a potpredsjednik je u sadašnjem mandatu. Oženjen je.

Ured: Ulica B.Frankopana 11, 47300 Ogulin
Telefon:
 + 385 47 522 612
Telefaks: + 385 47 522 821
E-mail: neven.ivosevic@ogulin.hr

 

 

01

Srp