ogulin

Novosti

29

Svi

Uređenje opreme gradskog parka je u tijeku

  • Članak napisao/la, administrator

Gradonačelnik Dalibor Domitrović i njegovi zamjenici Daniel Vukelja i Ivana Salopek Šumonja obišli su gradski park gdje je u tijeku popravak parkovne opreme na kojoj su tijekom zime nastala oštećenja.

Dječje sprave su obnovljene, međutim u roku godinu ili dvije će biti potrebno zamijeniti ih novima jer ih zbog dotrajalosti više neće biti moguće popravljati. U tijeku je premazivanje drvenih dijelova klupa zaštitnim premazom za drvo, a projektantu koji je radio projekt uređenja gradskog parka je dan nalog da u okvirima vlastitog autorskog rješenja uređenja gradskog parka osmisli i zaštitnu ogradu između parka i prometnice kako bi se djeca koja se igraju na igralištu zaštitila od istrčavanja na prometnicu i od naleta na vozila koja prometuju njome.

 

 

29

Svi