ogulin

Novosti

09

Svi

Upis djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin

  • Članak napisao/la, urednik

Dječji vrtić ”BISTRAC” Ogulin objavio je poziv za podnošenje prijava za upis djece u redovni program Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za pedagošku godinu 2022./2023. koja počinje 01.09.2022., a vršit će se po prvi puta putem web aplikacije e-Upisi u razdoblju od 12. svibnja 2022. do 20. svibnja 2022. godine.

Aplikacija je na nacionalnoj razini dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku.

Ukoliko nije korisnik sustava e-Građani, roditelj koji želi predati prijavu za upis djeteta u vrtić, mora u poslovnici FINA-e zatražiti pristup aplikaciji te ju osobno aktivirati.

Molimo da prijavom u sustav e-Građani provjerite podatke koje ovaj sustav sadrži o vama kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

Zahtjev za upis predaje se isključivo putem aplikacije e-Upisi

unutar nacionalnog sustava e-Građani.

Detaljne upute za kreiranje zahtjeva za upis djeteta nalaze se na mrežnoj stranici vrtića www.bistrac.hr u izborniku ”Upisi”.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani, za ostalu dokumentciju postoji mogućnost prilaganja dokumenta u obliku privitka):

1. Rodni list djeteta

2. Dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Ogulina

3. Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje o zaposlenju oba roditelja/skrbnika (ne stariji od 30 dana od dana objave Poziva za upis), odnosno odgovarajuća isprava za roditelja zaposlenog u inozemstvu – ovjereni preslik ugovora o radu ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje status zaposlene osobe koji će biti provjeren od strane Vrtića (ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis), a za dijete čiji su roditelji/skrbnici učenici ili redoviti studenti, potvrdu o redovitom školovanju (ne stariju od 30 dana od dana objave Poziva za upis)

4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

· za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – Rješenje nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata

· za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodni listovi sve maloljetne djece iz obitelji

· za dijete samohranog roditelja – Smrtni list, smrtovnica ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

· za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji

· za dijete s teškoćama u razvoju – važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja

· za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak.

Za korištenje tehničke podrške tijekom upisa osigurana je e-mail adresa info@bistrac.hr te broj telefona 047 522-001, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Evaluacija i obrada podataka zaprimljenih zahtjeva traje do 5. lipnja 2022. godine te će roditelji o daljnjim koracima upisa u vrtić biti pravovremeno obavješteni putem mrežne stranice vrtića www.bistrac.hr ili osobno putem e-maila.

U roku do 15 radnih dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva za upise Povjerenstvo za upise će, na temelju obrađenih i evaluiranih zahtjeva, objaviti prve rezultate bodovanja na oglasnoj ploči Vrtića, službenim mrežnim stranicama Vrtića te službenim mrežnim stranicama Grada Ogulina.

Prijave za predškolu i igraonicu održati će se u razdoblju od 01. lipnja 2022. do 15. lipnja 2022. godine. Predaja zahtjeva za upis vrši se putem e-maila info@bistrac.hr

09

Svi