ogulin

Novosti

24

Ožu

Sedmi saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

U prostorijama DND-a Ogulin, u četvrtak 23. ožujka 2023. godine održana je konstituirajuća sjednica sedmog saziva DGV-a Grada Ogulina za razdoblje 2023. – 2025. godine. U prvom dijelu sjednice, razriješeni su dosadašnji članovi DGV-a na čelu sa predsjednikom Tinom Ćićkom kojima se voditeljica DGV-a Ljerka Salopek Bacanović zahvalila na dosadašnjem radu i aktivnostima i upoznala sve prisutne sa promjenama u programskim aktivnostima DND-a, vezano uz Dječji forum kao i u Udruzi Radost, koje su dovele do potrebe da se nadopuni Statut DGV-a, a odnosi se na povećanje broja malih vijećnika sa 11 na 16.

Uslijedilo je predstavljanje novih članova Dječjeg gradskog vijeća i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika. Luca Moreno Pribanić izabran je za novog predsjednika, Dora Žanić za njegovog zamjenika, a ostali vijećnici su Ines Baričević, Mata Domitrović, Karlo Kozinović, Ida Kurelac, Lucija Lesić, Mihael Magdić, Arijana Majetić, Mila Munjas, Iva Perković, Ante Porubić, Emili Puškarić, Mija Radošević, Petra Salopek i Ines Sučić.

Od ostalih nazočnih prisutni su bili i dopredsjednica DND-a Ogulin Ljiljana Kaurić koja je predstavila Financijski plan za 2023. godinu, Viša referentica za protokol i odnose s javnošću Grada Ogulina Gordana Puškarić i gradonačelnik Grada Ogulina Dalibor Domitrović koji se zahvalio na pozivu, zahvalio se vijećnicima starog saziva, a novim vijećnicima i njihovoj voditeljici poželio je uspješan mandat i odličnu zajedničku suradnju, kako do sada tako i ubuduće.

24

Ožu