ogulin

Novosti

10

Lip

Saziv konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
Stručna služba Grada Ogulina

KLASA: 023-01/21-01/34
URBROJ: 2133/02-03/1-21-1
Ogulin, 10. lipnja 2021.

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 2. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“, br. 34/18, 33/19, 16/21 i 20/21 – pročišćeni tekst)

 

 

S A Z I V A M

konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina, za dan

18. lipnja (petak) 2021. godine u 13:00 sati

 

Sjednica će se održati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

– Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica/članova Gradskog
Vijeća

– Utvrđivanje članice/člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do
izbora predsjednika

– svečana prisega članica/članova Gradskog vijeća

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika Gradskog vijeća

5. Izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća

Mole se članovi da obvezno prisustvuju konstituirajućoj sjednici u točno zakazano
vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 659-021.

 

 

e-Sjednice Grada Ogulina

                                                                                         Privremena pročelnica

                                                                                    Dinka Stipetić, dipl. oec., v.r.

 

09

Lip