ogulin

Novosti

19

Vel

Saziv 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 27. veljače 2020. godine ( četvrtak )

  • Članak napisao/la, urednik

Saziv 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za za dan 27. veljače 2020. ( četvrtak ) s početkom u 09 :00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/01
URBROJ: 2133/02-02-20-1
Ogulin, 19. veljače. 2020

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

S A Z I V A M

9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 27. veljače 2020. godine ( četvrtak ) s početkom u 09 :00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D:

1. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2019. godinu,
2. Aktualni sat,
3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina,
5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin,
6. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2019. godinu,
7. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2019. godinu,
8. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke Ogulin za 2019. godinu,
9. Izvješće o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu,
10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin,
11. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva GP MIKAS d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin,
12. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva GP MIKAS d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin,
13. Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke,
14. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2019. godine i siječanj 2020. godine

e-Sjednice Grada Ogulina

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javiti na broj telefona 047659021.

Predsjednik Gradskog vijeća
v.r. Marinko Herman, struč. spec. krim.

17

Vel