ogulin

Novosti

17

Vel

Strategija Karlovačka županija – Pametna županija i Akcijski plan provedbe strategije Karlovačka županija

  • Članak napisao/la, urednik

Javno savjetovanje – Strategija Karlovačka županija – Pametna županija i Akcijski plan provedbe strategije Karlovačka županija – Pametna županija do 2022. godine

U sklopu provedbe javnog savjetovanja za dokumente Strategija Karlovačka županija – Pametna županija i Akcijski plan kojim se planiraju prioritetne aktivnosti za sljedeće tri godine, u svih 5 gradova Karlovačke županije, u suradnji s izrađivačima Strategije tvrtkama Infodom i Infocumulus i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, održat će se javne tribine putem kojih će se građanima predstaviti projekt izrade Strategije Karlovačka županija – Pametna županija. Koristeći se digitalnim tehnologijama, Karlovačka županija nastoji svakodnevne aktivnosti učiniti što produktivnijima i time stvoriti povoljnu klimu za gospodarski rast, ali i kvalitetniji i privlačniji život.

Osim toga, stanovništvu gradova i općina, pružit će se mogućnost postavljanja pitanja i davanje prijedloga autorima dokumenata, kao i predstavnicima gradske i općinske vlasti, bilo s mjesta održavanja online tribine ili bilo kojeg drugog mjesta, putem interneta.

Webinar će se održati 19.02.2020. u Ogulinu u 17:00 – Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, na kojima sudjeluju i općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj

Karlovačka županija poziva sve zainteresirane građane da prisustvuju javnim tribinama te da svojim pitanjem ili prijedlogom doprinesu stvaranju što kvalitetnije Strategije, kako bi se u konačnici stvorili uvjete za kvalitetniji i ugodniji život.

Strategija Karlovačka županija – Pametna županija

Akcijski plan provedbe strategije Karlovačka županija – Pametna županija do 2022. godine

UPUTE ZA PRIJAVU NA WEBINARE

13

Vel