ogulin

Novosti

02

Pro

Projekt „građenje reciklažnih dvorišta“

  • Članak napisao/la, urednik

Projekt „građenje reciklažnih dvorišta“ provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije. Projekt će se provoditi sukladno Ugovoru  o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisali Grad Ogulin, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Svrha izgradnje reciklažnog dvorišta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Provedbom ovog projekta izgradit će se i opremiti reciklažno dvorište, ishoditi uporabna dozvola, izvršiti upis reciklažnog dvorišta u Očevidnik reciklažnih dvorišta, osigurati potpuna funkcionalnost i spremnost za uporabu te provesti informativno- obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

 

Krajnji cilj projekta je doprinijeti povećanju stope odvojenog sakupljanja otpada na području Grada Ogulina odnosno smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ovim projektom pokazuje se odgovornost prema građanima, zajednici i okolišu  jer će se izgradnjom reciklažnog dvorišta povećati kvaliteta života ljudi na području Grada Ogulina te stupanje educiranosti i informiranosti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom i njegovim odvajanjem.

 

 

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 2.409.533,00 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 2.409.533,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu od 2.048.103,05 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka, što predstavlja 85 % ukupno prihvatljivih troškova Projekta.

Grad Ogulin se obvezuje osigurati sredstava za financiranje razlike između ukupnih prihvatljivih izdataka i iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava.

 

Razdoblje provedbe Projekta je od 23. listopada 2018. Godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti koji su predviđeni za rujan 2020. Godine.

02

Pro