ogulin

Novosti

02

Pro

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

U petak 29. studenoga u Gradskoj knjižnici i čitaonici održana je 7. sjednica Gradskog vijeća u nazočnosti 14 vijećnika, gradonačelnika, njegovih zamjenika, stručnih službi Grada, direktora i ravnatelja gradskih tvrtki i ustanova , te medija.

Na dnevnom redu bilo je 19 točaka vezanih za gradski proračun za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Aktualni sat na početku sjednice trajao je puna dva sata, na kojem su neki vijećnici  dobili odgovore na prije postavljena pitanja i postavljena na sjednici. Pitanja su uglavnom bila upućena  gradonačelniku na koja je nastojao odmah dati odgovore.

Na početku aktualca upućena je kritika na vrijeme sazivanja sjednice za radnog vremena što je onemogućilo dolazak nekih vijećnika.

Vijećnici su postavljali pitanja vezano za održavanje kontejnera na Zelenim otocima, izgradnju sortirnice i kompostane, uređenju prostorija u Pučkom otvorenom učilištu i mogućnostima udruga za njihovo korištenje, likvidaciju Poduzetničke zone i sudbinu zaposlenika, obnovu Perić mosta u Hreljinu i Molinarijevog mosta u Puškarićima za koji vijećnik Zlatko Mrvoš traži ispitivanje sigurnosti kao i odgovor ŽUC-a o održavanju ceste prema Trošmariji.

O novoj sistematizaciji radnih mjesta u gradskoj upravi odgovor je dao gradonačelnik, a o  zapošljavanju  u gradskim tvrtkama i ustanovama  referirali su se direktori i ravnatelji na pitanje gradonačelnika: koliko je bilo zapošljavanja, u koju svrhu i da li je na to utjecao gradonačelnik.

Vijećnik Momir Jakšić zalaže se za stalno uredovanje Ispostave HZMIO u Ogulinu, a ne povremeno kao do sada, dok vijećnika Sinišu Ljubojevića zanima održavanje nerazvrstanih cesta i ukop nepoznatih osoba – emigranata na groblje u Jasenku.

Proračun Grada Ogulina za 2020. godinu u visini od 9,15 milijuna kuna  donesen je većinom glasova vijećnika. Uloženi amandman kluba vijećnika HDZ-a i koalicijskih partnera vezan za smanjenje sredstava za rekonstrukciju ulice Ivana Gorana Kovačića i Augusta Šenoe  u iznosu od 875.000,00 kuna i preusmjeravanje  za stipendiranje učenika i studenata, te za povećanje udjela Grada u sufinanciranju Vrtića čime bi se smanjila participacija roditelja za 50%, nije prihvaćen.

U okviru proračuna doneseni su i programi javnih potreba u kulturi, športu, socijalnoj skrbi, za djelatnost HGSS-a Stanice Ogulin, programi potpora poduzetništvu i poljoprivredi, programi održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, programi korištenja šumskog doprinosa i sredstava naknade od legalizacije objekata.

Donesena je odluka o raspodjeli sredstava za financiranje političkih stranaka, odluka o izmjeni sjedišta Pučkog otvorenog učilišta, odluka o izmjeni i dopuni urbanističkog plana za naselje Ogulin, odluka o prihvatu ponude trgovačkog društva GP Mikas d.o.o. Ogulin o osnivanju prava građenja u Poduzetničkoj zoni, te Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

Prihvaćeno je i izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za rujan i listopad 2019. godine.

Sjednica je završila u 14 sati i 43 minute.

27

Stu