ogulin

Novosti

17

Vel

Poziv udrugama i drugim neprofitnim organizacijama

  • Članak napisao/la, urednik

Pozivamo udruge koje su u 2021. godini ostvarile pravo na financijsku potporu Grada

Ogulina temeljem:

1. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu od 02. ožujka 2021. i Odluke o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina po Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu od 15. lipnja 2021. godine.

2. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga
proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja od interesa za Grad Ogulin za 2021. godinu od 02. ožujka 2021. godine te Odluke o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina po Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja od interesa za Grad Ogulin za 2021. godinu od 15.lipnja 2021. godine,

3. Javnog poziva za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada od 30. lipnja 2021. te Odluke o raspodjeli sredstava udrugama po Javnom pozivu za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada, od 24. kolovoza 2021. godine,

Izvještaji se dostavljaju na propisanim obrascima koji su bili sastavni dio natječajne dokumentacije.

Sljedeće izvještajne obrasce je potrebno dostaviti najkasnije do 28. veljače 2022. godine:

-obrazac za opisni izvještaj i
-obrazac za financijski izvještaj
-PROR-POT
– obrazac za opisno izvješće o provedbi projekta/programa/manifestacija udruga povodom proslave dana grada u 2021. godini

Također, pozivamo sve ostale udruge i neprofitne organizacije koje su u 2021. godini ostvarile pravo na proračunska sredstva Grada temeljem sklopljenih ugovora, sporazuma ili drugih dokumenata, da do 28. veljače 2022. godine, Gradu Ogulinu dostave ispunjen obrazac o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT), a temeljem članka 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN broj 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21).

Obrazac o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT) objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva financija i dostupan je na stranici Grada Ogulina.

DAN_GRADA_izvjestavanje_opisni_obrazac_udruge_2021
Izvještaj-o-potrošnji-proračunskih-sredstava-PROR_POT (1)
Obrazac-financ-izvjestaja-projekta-kultura-i-tehnička-kultura-2021
Obrazac-financ-izvjestaja-projekta-soc-skrb-Domov-rat-i-ostale-udruge-2021
Obrazac-opisnog-izvještaja-projekta-kultura-i-tehnička-kultura-2021
Obrazac-opisnog-izvještaja-projekta-soc-skrb-Domov-rat-i-ostale-udruge-2021

 

Stručna služba Grada Ogulina

14

Vel