ogulin

Novosti

15

Vel

POZIV UDRUGAMA I DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

  • Članak napisao/la, urednik

Pozivamo udruge koje su u 2020. godini ostvarile pravo na financijsku potporu Grada
Ogulina temeljem:

1. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu od 28. siječnja 2020. i Odluke o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina po javnim pozivima za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu od 13. svibnja 2020. godine.

2. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga
proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja od interesa za Grad Ogulin za 2020. godinu od 28. siječnja 2020. godine te Odluke o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina po Javnim pozivima za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja od interesa za Grad Ogulin za 2020. godinu od 13.svibnja 2020. godine,

3. Javnog poziva za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada od 30. lipnja 2020. te Odluke o raspodjeli sredstava udrugama po Javnom pozivu za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada, od 04. kolovoza 2020. godine,

te temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju provedbe projekta/programa udruga iz sredstava Proračuna Grada Ogulina za 2020. da dostave Gradu kao davatelju financijskih sredstava opisni i financijski izvještaj provedbe programa/projekta u 2020. godini.

Izvještaji se dostavljaju na propisanim obrascima koji su bili sastavni dio natječajne
dokumentacije.

Sljedeće izvještajne obrasce je potrebno dostaviti najkasnije do 28. veljače 2021. godine:

1.-Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-Grad-Ogulin-kultura-i-tehnička-kultura-2020
1.-Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-Grad-Ogulin-soc-skrb-Dom-rat-i-ostale-udruge-2020
2.-Obrazac-proračuna-kultura-i-tehnička-kultura-2020
2.-Obrazac-proračuna-soc-skrb-Dom-rat-i-ostale-udruge-2020
DAN_GRADA_izvjestavanje_opisni_obrazac_udruge_2020
Izvještaj-o-potrošnji-proračunskih-sredstava-PROR_POT

Također, pozivamo sve ostale udruge i neprofitne organizacije koje su u 2020. godini ostvarile pravo na proračunska sredstva Grada temeljem sklopljenih ugovora, sporazuma ili drugih dokumenata, da do 28. veljače 2021. godine, gradu Ogulinu dostave ispunjen obrazac o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT), a temeljem članka 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN broj 31/15, 67/17 i 115/18).
Obrazac o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT) objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva financija i dostupan je na stranici Grada Ogulina.

Stručna služba Grada Ogulina

03

Vel