ogulin

Novosti

23

Kol

Poziv na zbor građana

  • Članak napisao/la, administrator

Vijeće Mjesnog odbora Ogulin poziva građane ulice I. G. Kovačića 1., 2., 3. i 5. i svu drugu zainteresiranu javnost na zbor građana.

Na zboru građana svi zainteresirani mogu dati mišljenje i iznijeti svoj stav o Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju imena novog trga u Ogulinu.
Komisija za imenovanje ulica i trgova grada Ogulina utvrdila je tekst Nacrta prijedlog Odluke o određivanju imena novog trga u Ogulinu nakon dostavljene inicijative Udruge za demokraciju i civilne aktivnosti iz Ogulina, Škrile I/45.
Na sjednicama su istaknute velike zasluge generala Petra Stipetića u stvaranju Republike Hrvatske.
Lokacija predloženog trga nalazila bi se na dijelu ulice Ivana Gorana Kovačića i to od raskrižja s ulicom Bernardina Frankopana do raskrižja o ulicom Ivana bana Mažuranića, a do promjene bi došlo na sljedećim adresama:
Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 2, 3 i 5.
Zbor građana će se održati dana 27. kolovoza 2018. godine (ponedjeljak) u zgradi Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin – Velika dvorana, Ogulin, B. Frankopana 7, s početkom u 10:00 sati.

Vijeće Mjesnog odbora Ogulin

22

Kol