ogulin

Novosti

19

Srp

Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

U četvrtak, 15. srpnja 2021. godine s početkom u 9 sati održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin na čelu sa predsjednikom Gradskog vijeća g. Marinkom Hermanom uz nazočnost gradonačelnika Dalibora Domitrovića i njegovog zamjenika Daniela Vukelje te svih 15 gradskih vijećnika.
Na dnevnom redu bilo je 29. točaka. Nakon aktualnog sata i vijećničkih pitanja uslijedila su Izvješća o radu i poslovanju gradskih ustanova i tvrtki za 2020. godinu i to Turističke zajednice, Područne vatrogasne zajednice, Stambeno komunalnog gospodarstva, Radio Ogulina, Vodovoda i kanalizacije.


Jedna od važnijih točaka 2. sjednice bila je Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu. Rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna donesen je sa 8 glasova za i 7 suzdržanih ,a povećan je za nešto više od 7 mil. kuna.

Izglasane su i Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2020. godinu, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, Izvještaj o izvršenju Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini, Izvještaj o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2020. godinu, Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2020. godinu, Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu, Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu, Izvještaj o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu, I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu, Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2021. godinu, I. izmjene i dopune Socijalnog programa Grada Ogulina za 2021. godinu, I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Odluka o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina, Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2021. godini, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ od roditelja – korisnika usluga, Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, Prijedlog Odluke o brisanju zabilježbe prava prvokupa na k. č. br. 96 k.o. Otok Oštarijski, Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2021. godine.
Sjednica je završila u 15:58 h.

eSjednice

08

Srp