ogulin

Novosti

26

Tra

Odluke 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Odluke 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 25. travnja 2018. godine  u 17:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01/ 39
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 19.04.2018.

D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat – skinuto s dnevnoga reda

2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin    Odluka
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin    Odluka
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacije, na području provođenja Projekta III. (Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj)      Odluka

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća  –  zapisnik >>

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina grad-ogulin@ogulin.hr pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

26

Tra