ogulin

Novosti

19

Pro

Nastavak 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina i obavijest o novom terminu

  • Članak napisao/la, administrator

Republika Hrvatska

Nastavak 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina koja će se održati 28. prosinca 2018. godine (petak)  s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01/ 112
URBROJ: 2133/02-01/1-18-2
Ogulin, 19. prosinca 2018.

 

 

 

Na temelju članka 71. stavak 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina pozivam Vas na nastavak 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina koja će se održati 28. prosinca 2018. godine (petak)  s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7, prema dnevnom redu i dostavljenim materijalima za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina, uz sljedeću dopunu:

– Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika – materijali će biti dostavljeni na sjednici
– Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina – materijali će biti dostavljeni na sjednici
– Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina gosp. Milana Sabljaka – materijali će biti dostavljeni na sjednici
– Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina gđe. Nikoline Radulović – materijali će biti dostavljeni na sjednici
– Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina – materijali će biti dostavljeni na sjednici
– Prijedlog Odluke o izboru dva potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina – materijali će biti dostavljeni na sjednici
– Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za financije i gradski proračun – materijali će biti dostavljeni na sjednici
– Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
– Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu
– Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u  2019. godini,
– Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2019. godinu
– Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
– Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
– Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
– Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
– Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu
– Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2019. godinu
– Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu
– Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2019. godinu
– Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka  i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2019. godini
– Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja -Stanice Ogulin za 2019. godinu
– Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Lidar d.o.o. za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ogulin
– Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
– Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina,
 a) Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina
 b) Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina
– Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2019. godinu
– Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna
– Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2018. godine
  
Materijali uz točke dnevnog reda 11. sjednice Gradskog vijeća sazvane za dan 16. studenog 2018. godine, dobiveni su i molimo da ih ponesete na sjednicu.

NAPOMENA:
Zbog opsežnog dnevnog reda nastavka 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina ista se planira  u trajanju od 2 dana.
Nastavak sjednice po usvojenom dnevnom redu je u subotu, 29. prosinca 2018. godine u 9.00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

            
Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 659-021 ili 525-125.

GRADONAČELNIK

Dalibor Domitrović, ing.

 

19

Pro