ogulin

Novosti

19

Ruj

Investicijski krediti za ruralni razvoj

  • Članak napisao/la, urednik

HBOR je započeo s provedbom novog financijskog instrumenta – Investicijski krediti za ruralni razvoj za koje je osigurano više od Kn 500,0 mil. sredstava.

 

Provedba financijskog instrumenta je putem slijedećih poslovnih banaka – OTP banka d.d., Privredna banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. koje imaju ulogu zaprimanja, obrade i isplate kredita krajnjim korisnicima, dok je HBOR upravitelj fonda sredstava.

 

Krediti se mogu koristiti u rasponu od EUR 50.001,00 do EUR 1.000.000,00 s rokom otplate do 15 godina, uključujući poček do 3 godine, odnosno 5 godina (za trajne nasade). Dodana vrijednost instrumenta je:

  • niska kamatna stopa (prosječna ponderirana fiksna kamatna stopa iznosi 1,2% do 2,1%),
  • oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita
  • vlastito učešće iznosi minimalno 10% od ukupne vrijednosti investicije (bez PDV-a), a moguće je financirati i do 100% ukupne  vrijednosti investicije (bez PDV-a), a sve sukladno procjeni poslovne banke

Više informacija na stranicama  ruralnirazvoj.hr

17

Ruj