ogulin

Novosti

14

Stu

Intenzivirane aktivnosti na projektu Retencija Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

Jučer je u gradskoj upravi održan sastanak na temu projekta zaštite Ogulina od poplava. Sastanku su ispred Hrvatskih voda prisustvovali zamjenik generalnog direktora Davor Vukmirić, voditelj EU projekata Sanda Kolarić Buconjić, voditelj projekta izgradnje retencije Vladimir Turković i voditelj imovinsko-pravnih poslova Saša Šokac. Ispred Grada Ogulina prisustvovali su gradonačelnik Dalibor Domitrović i njegovi zamjenici Daniel Vukelja i Ivana Salopek Šumonja, a ispred gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija direktor Zdravko Paušić.

Svrha sastanka bila je sagledati trenutno stanje ovog za građane Ogulina izuzetno važnog projekta te koordinirati aktivnosti oko njegove provedbe. Zamjenik generalnog direktora Davor Vukmirić pri tome je napomenuo kako ovakve sastanke treba redovito održavati kako bi se dogovarale aktivnosti, rješavali problemi i time ubrzala provedba projekta. Iako to građanima nije vidljivo zadnjih mjeseci su aktivnosti oko provedbe projekta izuzetno intenzivirane.

Voditelj EU projekata u Hrvatskim vodama Sanda Kolarić Buconjić je izvijestila kako se paralelno provodi više aktivnosti; priprema za sufinanciranje iz EU fondova, dovršetak projektne dokumentacije, ishođenje preostalih dozvola i rješavanje ostatka imovinsko-pravnih odnosa. Trenutno „usko grlo“ projekta je financiranje, odnosno potpisivanje ugovora temeljem kojeg bi se iz EU fondova „povukla“ sredstva. Za to su preostale za odraditi određeni administrativni postupci, koje uzimaju više vremena od planiranog, ali ih je sukladno uvjetima za prijavu projekta na EU fondove nužno privesti kraju. Iako se radi o administrativno zahtjevnom postupku realan cilj je da se sredstva za projekt još ove godine osiguraju iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Izgradnja retencije je predviđena u četiri (4) faze:

Faza 1: Izgradnja preljevne građevine
Za prvu fazu izrađena je projektna dokumentacija, predan je zahtjev za građevinsku dozvolu te se uskoro očekuje njeno izdavanje. Moguće je pokrenuti postupak javne nabave, a vrijednost ove faze iznosi 47,4 milijuna kuna.

Faza 2: Zaštita željezničke pruge
Za ovu fazu još uvijek nije okončano usklađenje projektne dokumentacije prema zahtjevima HŽ infrastrukture. Napravljene su izmjene projektne dokumentacije prema njihovim specifikacijama, dokumentacija im je dostavljena i sada se od njih očekuje odgovor. Za ovu fazu je s HŽ infrastrukturom potrebno riješiti i imovinsko-pravne odnose.

Faza 3: Zaštita ribnjaka na Vitunjčici
Za ovu fazu su imovinsko-pravni odnosi u potpunosti riješeni, izdana je građevinska dozvola i proveden je postupak javne nabave. Vrijednost radova iznosi 2,3 milijuna kuna. Ova faza prva kreće u izvedbu.

Faza 4: Izgradnja retencije s pripadajućim objektima
Za ovu fazu je u srpnju predan zahtjev za građevinsku dozvolu te se očekuje njeno izdavanje. Za faze 1 i 4 preostaje za riješiti dio imovinsko-pravnih odnosa, međutim oni ne koče provedbu projekta. Preduvjet da se počne s ovim fazama je dovršetak faze 2 koja se odnosi na zaštitu željezničke pruge. Vrijednost radova iznosi 23,8 milijuna kuna.

Osim navedenih faza projekt uključuje i aktivnosti čišćenja Đulinog ponora, koje se dijelom već provode kroz redovno održavanje Hrvatskih voda, izmještanja postojećih vodovodnih i elektroenergetskih instalacija te izgradnje pristupne ceste Brestovcu Ogulinskom. Ovi radovi nisu neposredno vezani za navedene faze već će se za svaki zahvat ishoditi zasebna građevinska dozvola, a izvođenje radova je planirano u 2019. i 2020. godini.

Nova ukupna procijenjena vrijednost projekta Retencije Ogulin, uključujući pripremu dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pripremne radove, izgradnju, nadzor i ostale aktivnosti, iznosi 160 milijuna kuna, od čega bi se 80% troškova financiralo iz EU fondova, a preostalih 20% iz proračuna Hrvatskih voda.

13

Stu