ogulin

Novosti

12

Lis

Dovršen pristupni put u Sodol

  • Članak napisao/la, administrator

Tvrtka Sinjska pastrva d.o.o je dovršila izradu pristupnog puta u dno odlagališta Sodol. Ovaj put je iznimno bitan za daljnji rad odlagališta jer omogućava pristup njegovu dnu i gašenje požara u slučaju da do njih ponovno dođe. Također omogućava pristup strojevima kojima se otpad razgrće i preslaguje te prekriva inertnim materijalom kako do novih požara uopće ne bi došlo.

U stanje na terenu osobno su se otišli uvjeriti gradonačelnik Dalibor Domitrović sa zamjenicima Ivanom Salopek Šumonja i Danielom Vukeljom.

Slijedi nastavak sanacije odlagališta. Pri tome su prvi korak geološki istražni radovi i geodetski radovi koji će biti podloga za izmjenu projekta sanacije i nastavak izvedbe radova sanacije. U ovo odlagalište se ne odlaže samo otpad s područja Ogulina nego i iz susjednih općina, tako da je ono od iznimne važnosti za žitelje šireg ogulinskog područja. Bez mogućnosti odvoza otpada na odlagalište Sodol žiteljima šireg ogulinskog područja bi se računi za odvoz otpada višestruko povećali jer bi se on morao odvoziti na CGO Mariščina uz Rijeku ili na neko drugo legalno odlagalište.

Podsjećamo, nakon niza aktivnosti koje je provela lokalna vlast, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je omogućilo nastavak rada odlagališta Sodol sve do otvaranja CGO Babina Gora. Kako bi se količine nerazvrstanog otpada smanjile na najmanju mjeru, a time i troškovi njegova zbrinjavanja nakon otvaranja CGO Babina Gora, Grad Ogulin užurbano priprema uspostavu cjelovitog sustava zbrinjavanja otpada. Pod time se podrazumijeva dovršetak sanacije odlagališta Sodol te izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane. Za ove projekte je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada projektne dokumentacije, a prvi radovi se očekuju već iduće godine. Procijenjena vrijednost izgradnje sustava zbrinjavanja otpada, u što je uključeno i sufinanciranje izgradnje CGO Babina Gora, iznosi preko 35 milijuna kuna.

12

Lis