ogulin

Novosti

07

Kol

Biljke i životinje

  • Članak napisao/la, administrator

U podnožju Kleka nalaze se šume i prostrane livade s bogatom florom. Klek je poznat i botaničarima, putopiscima i svim ljubiteljima čiste prirode i jedan je od zaštićenih hrvatskih botaničkih rezervata s primjercima rijetkih i zaštićenih planinskih biljaka.

Posebno su lijepi primjerci gorskog ljiljana i kitajbelovog jaglaca, a otkriveno je čak i 60-tak vrsta kaćuna (orhideja). Kitajbelov jaglac (lat. Primula kitaibeliana Schott) je rijetka biljka zaštićena od 1970. godine na svim prirodnim nalazištima. Raste na humusnom tlu u pukotinama stijena, slabo cvjeta. Ova biljka se može naći i u Pećniku u mjestu Markovići 2 km od Ogulina.

Kitajbelov jaglac
Kitajbelov jaglac

U šumama oko Kleka ima raznih vrsta životinja – vuk, lisica,
kuna, medvjed, divlja svinja, ris, divlja mačka i raznih vrsta
ptica. Detaljan popis životinja koje borave na ovom području možete vidjeti na web stranicama Lovačkog društva “Klek”, koje i gospodari istim lovištem.

Srna na Kleku
Srna na Kleku

07

Kol