ogulin

Novosti

07

Kol

Planinarski dom

  • Članak napisao/la, administrator

Gradnja planinarskog doma ispod stijene Kleka, na nadmorskoj visini od 1000 m, započela je 1954. Dom je svečano otvoren 12. listopada 1958., a 30 godina kasnije (1988.) je nadograđen. Krov starog dijela doma 1999. je pokriven limom, pa se s toga krova dobiva čišta voda za cisternu.

Dom ima kuhinju, elektrificiran je, opremljen je s televizorom, ima instaliran hidrofor te raspolaže s 40 ležajeva. Za sve informacije oko rezervacije i smještaja nazovite gosp. Dragu Kolića na 091 444 0943.

Planinarski dom na Kleku
Planinarski dom na Kleku

Izgradnjom planinarskog doma na Kleku, pojačala se i aktivnost ogulinskih planinara. Vodi se stalna briga o uređenju i opskrbi planinarskog doma, otvoren je svakog vikenda i u njemu dežuraju članovi Hrvatskog planinarskog društva “Klek”.

1994. godine na proslavi 120 godina planinarstva u Hrvatskoj, na Kleku je boravilo preko 1000 planinara.

04

Kol