ogulin

Novosti

10

Stu

Akcija čišćenja sustava Rupećice i Šmitovog jezera od invazivnih vrsta riba

  • Članak napisao/la, administrator

Velika jedinka endemske ribe svijetlice (Telestes polylepis)
Hrvatsko društvo za biološka istraživanjaiz Zagreba (HDBI), u suradnji sa Udrugom Hyla, Hrvatskim biospeleološkim društvom, Športsko-ribolovnim društvom Ogulin, Speleološkim društvom Đula-Medvedica te Gradom Ogulinom, u petak 14.10.2016. godine organiziralo je akciju čišćenja sustava Rupećice i Zelenog (Šmitovog) jezera od invazivnih vrsta riba.

10

Stu