ogulin

Novosti

10

Stu

Akcija čišćenja sustava Rupećice i Šmitovog jezera od invazivnih vrsta riba

  • Članak napisao/la, administrator

{vsig}galerija151{/vsig}

U prirodnom sustavu Rupećice i Šmitovom jezeru obitavaviše endemskih vrsta životinja značajnihza ogulinsko područje, kao što su čovječja ribica (Proteus anguinus) i riba svijetlica (Telestes polylepis). Riba svijetlica je mala riba veličine oko 15 cm koja dolazi isključivo u ovom sustavu i ne može se naći nigdje drugdje u Hrvatskoj niti u svijetu, a brojnost jedinki u populaciji iznimno je mala. Zbog tako uskog područja rasprostranjenosti svijetlica je u Crvenoj knjizi slatkovodnih riba Hrvatske uvrštenau kategoriju kritično ugroženih vrsta (CR), što znači da joj prijeti visoki rizik od izumiranja. Čovječja ribica također spada u ugrožene vrste (VU) zbog točkaste rasprostranjenosti i osjetljivosti na zagađenja, a populacija čovječje ribice iz sustava Rupećice i Šmitovog jezera spada među najbrojnije populacije u Hrvatskoj. Nažalost, ove su endemske vrste pod sve većim pritiskom invazivnih vrsta riba koje prirodno ne obitavaju u ovom sustavu već su u njega naknadno unesene (npr. klen, pijor, linjak). One kroz predaciju i kompeticiju negativno utječu na čovječju ribicu i ribu svijetlicu i time ugrožavaju njihov opstanak u ovom jedinstvenom sustavu.

Zbog toga je cilj ove akcije bio ukloniti što je više moguće invazivnih vrsta riba iz sustava, kako bi se endemskim vrstama olakšao opstanak. Metode koje su korištene za uklanjanje invazivnih vrsta su ribolov elektroribolovnim uređajem iz čamca, lov vršama s obale i lov ručnim alatima ronjenjem u samom jezeru. Korištenje ovih metoda pokazalo se dosta učinkovito, jer smo uspjeli uloviti puno jedinki invazivnih vrsta od kojih je najbrojniji bio pijor (Phoxinus phoxinus), zatim klen (Squalius cephalus), linjak (Tinca tinca) i krkuša (Gobio obtusirostris). Pijori su male ribice koje žive uz obalu pa smo ih zbog toga lako lovili  elektroribolovnim uređajem i vršama. Osim pijora, uz obalu smo ulovili i krkuše, ali i male jedinke klena i linjaka. Velike klenove koji žive dublje u jezeru lovili smo ručnim alatima prilikom ronjenja. Veliki klenovi rade najviše štete drugim životinjama jer su dosta agresivni, a i jedu male jedinke i riblju mlađ ostalih vrsta. Zbog toga nam je prioritet bio ukloniti čim više upravo tih velikih jedinki klena, što smo i uspjeli. Kroz cijelu akciju iz jezera je uklonjeno nekoliko stotina jedinki pijora, nekoliko desetaka jedinki klena te nekoliko jedinki linjaka. Zabilježili smo i četrdesetak jedinki ribe svijetlice koje smo u najkraćem roku neozlijeđene vratili u jezero.

Prema zakonu, alohtone vrste zabranjeno je vraćati u ribolovne vode, već ih je nakon određivanja potrebno neškodljivo ukloniti. Tako smo mi invazivne vrste riba ulovljene kroz ovu akcijužive prevezli u JU Aquatika u Karlovcu gdje su smještene i izložene u akvarijima.
Cijelu akciju čišćenja Šmitovog jezera od invazivnih vrsta riba popratila je i Hrvatska radiotelevizija te je snimljen prilog za emisiju „Školski sat“ o zaštićenim i invazivnim vrstama. Emisiju možete pogledati na linku: https://hrti.hrt.hr/#/video/show/2826843/skolski-sat-zasticene-i-invazivne-vrste-2-studenoga-2016 (prilog sa Šmitovog jezera počinje na 25:14).

Tanja Mihinjać mag.biol.exe.

08

Stu