ogulin

Novosti

07

Kol

Župna crkva sv. Jurja

  • Članak napisao/la, administrator

Župna crkva Sv. Jurja
 
Župa je do 1789. pripadala ogulinskoj
župi. Nalazi se nekoliko km sjeverno od župe Modruš.
 
Župna crkva sv. Jurja u Zagorju, treća je građevina na istom
mjestu. Pretpostavlja se da je prva crkva na tom mjestu izgrađena
još u 17. stoljeću. Druga crkva bila je posvećena 1714. g.,
a izgrađena je na približno istom mjestu na kojem se nalazi
današnja crkva.
 
 

Srušena je zbog dotrajalosti 1837., te je 1839. izgrađena treća
po redu građevina koja je posvećena u kolovozu iste godine. Najviše
oko podizanja nove župne crkve, založio se tadašnji župnik Mate
Kombol. Crkva je građena na prijelazu između kasnog klasicizma
i ranog historicizma.

Sv. Juraj je velika jednobrodna
barokna građevina s polukružnim svodovima koji su ukrašeni
ornamentikom. Na svodu svetišta je freska s četiri evanđelista,
Jaganjcem i Bogorodicom.

Drveni glavni oltar je dao napraviti župnik Jagatić 1884.
sa slikom Sv. Jurja mučenika i kipovima Sv. Petra i Pavla.
U medaljonu u obliku četverolista je slika Majke Božje.


Oltar u crkvi Sv. Jurja

Sa strane smještena su još četiri drvena oltara: Majke Božje
Snježne, Sv. Vida, Sv. Antuna Padovanskog i Srca Isusova. Unutrašnjost
je ispunjena slikama svetaca: Sv. Leopold Mandić, bl. Alojzije
Stepinac, Sv. Nikola Tavelić i Mala Terezija.

U župi se nalaze i ostali sakralni objekti: šest kapelica i tri
križa.

Blagdani župe su Jurjevo, Sv. Vid, Mala Gospa i Gospa Snježna.

07

Kol