ogulin

Novosti

02

Srp

Završna konferencija projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Ogulinu“

  • Članak napisao/la, urednik

Na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta održana je završna konferencija projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ gdje su se sudionici, među kojima su bili gradonačelnik Dalibor Domitrović sa zamjenicima Danielom Vukeljom i Ivanom Salopek Šumonja, djelatnici Gradske uprave, direktorica i djelatnici Stambeno komunalnog poduzeća Ogulin kao i mladi članovi Ekološkog društva Ogulin, mogli upoznati sa opremljenošću samog reciklažnog dvorišta  u kojem su smješteni zgrada za osoblje (ured, garderoba, sanitarije, kutak ponovne uporabe) i kutak za ponovnu uporabu.

Za potrebe parkiranja osobnih automobila osigurana su parkirališna mjesta u blizini zgrade za osoblje. Cijela površina reciklažnog dvorišta je, osim zelenog pojasa, asfaltirana površina na kojoj se nalaze spremnici i kontejneri za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada, sve do predaje ovlaštenom sakupljaču i odvoza s lokacije.

Ponovno materijalno iskorištavanje otpada važan je podsustav cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s više pozitivnih učinaka, od očuvanja prirodnih bogatstava njihovom zaštitom od prekomjernog iscrpljivanja i onečišćenja, do podizanja ekološke svijesti stanovništva.

Ovaj značajan projekt za Grad Ogulin i njegove stanovnike je sa ovom završnom konferencijom završio provedbu informativnih i obrazovnih aktivnosti sa svrhom educiranosti i informiranosti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom i njegovim odvajanjem.

 

02

Srp