ogulin

Novosti

07

Vel

Završen program usavršavanja za poslove voditelja/ice izrade i provedbe EU projekata

  • Članak napisao/la, administrator

Program usavršavanja za poslove voditelja/ice izrade i provedbe EU projekata uspješno je završilo 19 polaznika s područja Grada Ogulina. Po završetku nastavnog programa polaznici su usvojili nova znanja i vještine kako prepoznati ciljeve regionalne politike, razlikovati glavne vrste EU fondova i institucija koje su na raspolaganju za korištenje financijske potpore i bespovratnih sredstava, isplanirati projekt, izraditi logičku matricu i projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom, ispuniti natječajnu dokumentaciju za dodjelu bespovratnih sredstava i javne nabave u programima EU, izraditi projektni proračun sukladno kriterijima EU, upravljati projektnim aktivnostima i resursima, provoditi evaluacijske aktivnosti i osigurati održivost projekta te primijeniti pravila zaštite na radu. Ujedno, svaki polaznik izradio je svoj vlastiti projekt a koji će moći na javne pozive i natječaje.

image-slide-1

Subvenciju Grada Ogulina u iznosu od 85% dokumentiranih troškova ostvarili su svi polaznici koji su zadovoljili uvjete u skladu s provedbom Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini točka broj 8. Subvencije obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika i Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu točka broj 6. Subvencija troškova edukacije i stručnog osposobljavanja poljoprivrednika.

Program obrazovanja je provelo Pučko otvoreno učilište POUKA u prostorima Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.

07

Vel