ogulin

Novosti

02

Srp

Zahvalnice – 1999. godine

 • Članak napisao/la, administrator

Dobitnici javnih priznanja 1999 godine:

  1. Hrvatske Vode za izuzetan doprinos u rješavanju problematike
   vodoopskrbe i odvodnje u gradu Ogulinu,
  2. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Ogulin,
   za uključivanje u društveni i gospodarski život Grada,
  3. “Caritas” nadbiskupije Rijeka, za izuzetan doprinos
   u osnivanju i radu Doma za starije i nemoćne biskup Srećko
   Badurina u Ogulinu,
  4. Gimnaziji Ogulin,
   za promicanje znanja, ljubavi i odgoja među generacijama mladih
   ovog kraja,
  5. Obrtničkoj
   i tehničkoj školi Ogulin
   , za promicanje znanja, ljubavi
   i odgoja među generacijama mladih ovog kraja.

Dobitnici zahvalnica 1999 godine:

 1. Milan Špehar, za izuzetan doprinos u osnivanju i radu doma
  za starije i nemoćne biskup Srećko Badurina,
 2. “Madig”
  d.o.o. Ogulin
  , za izuzetan doprinos u oživljavanju poljoprivredne
  proizvodnje i stočarstva u gradu Ogulinu,
 3. Rafting klub Ogulin,
  za stručnu intervenciju i pomoć građanima Ogulina u elementarnoj
  nepogodi,
 4. Nikola Magdić, za izuzetan dugogodišnji predani rad,
 5. “Graditelj Francetić” Ogulin, za brojna sponzorstva
  u izvođenju radova, te davanju potpora u kulturnom i športskom
  životu grada Ogulina, posebice mjesnom odboru Desmerice i
  Zagorje,
 6. Mr. sc. Vinko Vuković,
  za financijsku potporu građanima grada Ogulina, posebice mjesnom
  odboru Zagorje i školama za informatičku opremu,
 7. Turistička zajednica grada Ogulina, za promicanje turizma
  u gradu Ogulinu,
 8. Učenički dom Ogulin,
  za materijalnu, psihološku i duhovnu potporu prognanicima
  i izbjeglicama.
 9. Kuglački klub “Klek”, za promicanje kuglačkog
  športa u gradu Ogulinu,
 10. Rade Knežević, za promicanje športa u gradu Ogulinu,
 11. Dom zdravlja Ogulin, zbog uspješno obavljenog preustroja
  i organizacije zdravstvene zaštite građana, te uređenja zgrade
  “Prve ogulinske bolnice”.

02

Srp