ogulin

Novosti

06

Svi

Ustanove

  • Članak napisao/la, administrator

Grad Ogulin ima sve potrebne ustanove i udruge koje čine svaki veći grad.

Javne ustanove
Općinski sud
Opća bolnica
Gradsko društvo Crvenoga križa Ogulin
Dom za stare i nemoćne biskup Srećko Badurina

 

Ogulin
Ogulin – grad podno Kleka

06

Svi